Make your own free website on Tripod.com

 

 


Jadual Kuliah Maghrib Pengajian Mesjid Batu

KAMPUNG PERTAMA

Bulan Februari 2001

 AHA

 ISN

 SEL

 RAB

 KHA

 JUM

 SAB

1 

Ustaz Abdul Rashid bin Idris

Bulughul Maram

2 

Ustaz Abdul Muthalib bin Ma'arof

Riadhus Solihin

3 

Ustaz Haji Shahrir bin Long

Juzuk Amma 1

4 

Ustaz Khazim Haji Elias Al-Hafiz

Tafsir Al-A'raaf

5 

Ustaz Abdul Halim bin Nasir Al-Hafiz

Mastika Hadis

6 

Ustaz Mohd Yusof bin Awang

Tafsir S/Muslim

7

Ustaz Haji Hassan bin Razak

Tauhid & Syirik

8

Ustaz Haji Sharbini bin Hussain

Minhajul Abidin

9

Ustaz Haji Hanif bin Haji Ghazali

Erti Menganut Islam

10

Ustaz Ahmad Jailani Abdul Ghani

Syariat Islam

11 

Tuan Guru Noeruddin Marbu

Sahih Bukhari

 12

13

Ustaz Haji Shuhaimi bin Abdullah

Tafsir Al-Baqarah

14

Ustaz Ahmad Fahmi Bin Abu Bakar

Jihad dan Hijrah

15

Ustaz Abdul Rashid Bin Idris

Bulughul Maram

16 

Ustaz Abdul Muthalib bin Ma'arof

Riadhus Solihin

17

Ustaz Haji Ramli Bin Wahab

Aqidah Ahlul Sunah

18 

Ustaz Khazim Haji Elias Al-Hafiz

Tafsir Al-A'raaf

19

Ustaz Abdul Halim bin Nasir Al-Hafiz

Mastika Hadis

20

Ustaz Mohd Yusof bin Awang

Tafsir S/Muslim

21

Ustaz Haji Hassan bin Razak

Tauhid & Syirik

22

Ustaz Rohaizad bin Ghazali

Penawar Bagi Hati

23

Ustaz Haji Hanif bin Haji Ghazali

Erti Menganut Islam

24

Ustaz Hassan Ahmad (Mufti P.Pinang)

Mathlail Badrain

 25

 26

27

Ustaz Haji Shuhaimi bin Abdullah

Tafsir Al-Baqarah

 28